Stichting WillsKracht

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@stichtingwillskracht.nl of via het contactformulier.
DB+

Direct online doneren aan Stichting WillsKracht

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting WillsKracht, deze worden oa. besteed aan onderhoud, investeringen, coaching.

Minimum bedrag: 1,00

Wilt u ons goede werk steunen dan kunt u:

  • Direct Online een donatie doen
  • Een jaarlijkse machtiging aan ons afgeven
  • Geld storten op:

Stichting WillsKracht
NL42INGB0006713410
te Koudekerke

IBAN NL42INGB0006713410
BIC: INGBNL2A

NB indien u rechtstreeks overmaakt op ons banknummer, dan kunnen wij uw adresgegevens niet inzien. Indien deze gegevens of uw email niet bij ons bekend zijn, dan kunnen wij u helaas niet bedanken voor uw donatie. Wilt u wel graag een bevestiging, stuur ons dan even een mailtje naar info@stichtingwillskracht.nl

ANBI status

Stichting WillsKracht is aangemerkt als ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar Bereken de aftrek en hoe laat u de overheid maximaal meebetalen? 11 rekentools voor schenken & erven.

DB+

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.