Aanleiding

Willskracht

De naam is geboren met het idee!

WillsKracht’ staat voor de strijd tegen ziekte, namelijk Petra haar vader Will is op 58 jarige leeftijd overleden aan ALS. Waardoor Will zijn kracht verloor en daarmee het leven.

De naam ‘WillsKracht’ symboliseert voor ons, de strijd die men ervaart om te kunnen omgaan met een ziekte.

Uit eigen ervaring weten wij hoe belastend het is om als gezin te blijven functioneren wanneer een gezinslid kampt met een psychosociaal probleem, in ons geval een eetprobleem. Dit heeft invloed op het gehele gezinssysteem.

De verkramping die dit probleem teweegbrengt, zorgt ervoor dat het bijna onmogelijk is om bijvoorbeeld (ontspannen) op vakantie te gaan.

Vakanties mislukten en leverden (alleen nog maar meer) stress en frustratie op. Hierdoor ondervonden wij hoe het eetprobleem het hele gezin in de greep had, terwijl een vakantie juist bedoeld is om weer dichter bij elkaar te komen en energie op te doen. Zeker in tijden waarin het gezin onder flinke druk staat.

De eetstoornis reisde immers met ons mee.

Zo ontstond het idee om een plek te creëren waar mensen met een psychosociaal probleem tijdelijk verblijven en waar nodig ondersteuning, coaching en ontspanning wordt geboden. Waarmee wij het ‘thuisfront’ tijdelijk ontzorgen.

DB+

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.