Donaties

Stichting WillsKracht verkrijgt haar financiële middelen voornamelijk uit donaties en fondsenwerving. Deze bronnen van financiering zijn van cruciaal belang voor ons aanbod, aangezien deze niet wordt vergoed door zorgverzekeraars of gemeenten. Het unieke karakter van onze holistische benadering, met nadruk op natuurlijke activiteiten zoals dier-ondersteunde coaching en bewegingsvormen, maakt het moeilijk om traditionele financieringsbronnen aan te boren. Echter, juist deze alternatieve benaderingen hebben zich bewezen als uiterst effectief voor mensen met psychosociale uitdagingen. Daarom zijn donaties en fondsenwerving essentieel om ons aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden voor deelnemers, en om onze missie voort te zetten om een positieve impact te hebben op hun leven.

Wilt u ons goede werk steunen dan kunt u:

  • Direct Online een donatie doen
  • Een jaarlijkse machtiging aan ons afgeven
  • Geld storten op:

Stichting WillsKracht
NL42INGB0006713410
te Koudekerke

IBAN NL42INGB0006713410
BIC: INGBNL2A

NB indien u rechtstreeks overmaakt op ons banknummer, dan kunnen wij uw adresgegevens niet inzien. Indien deze gegevens of uw email niet bij ons bekend zijn, dan kunnen wij u helaas niet bedanken voor uw donatie. Wilt u wel graag een bevestiging, stuur ons dan even een mailtje naar info@stichtingwillskracht.nl

ANBI status

Stichting WillsKracht is aangemerkt als ANBI.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar Bereken de aftrek en hoe laat u de overheid maximaal meebetalen? 11 rekentools voor schenken & erven.

DB+

Direct online doneren aan Stichting WillsKracht

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting WillsKracht, deze worden oa. besteed aan onderhoud, investeringen, coaching.

Minimum bedrag: 1,00

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.