Missie / Visie

 Missie

Stichting WillsKracht streeft ernaar om door middel van de locatie, faciliteiten en opzet van geboden activiteiten, aan mensen waarin een psychosociaal probleem de overhand heeft, een plek te creëren waar men zich uitgenodigd en geborgen voelt om te ontspannen. Door ons aanbod hopen wij dat jullie loskomen uit de kramp die deze problemen, ziekte, lijden of stress teweeg heeft gebracht.
Het doorbreken van de vicieuze cirkel, even weg van de gewoonten in de thuissituatie.

Het bewust worden van de energie die je gevangen houdt en leren openstaan voor andere, wellicht nieuwe maar vooral positieve ervaringen, bieden opening voor ontspanning of herstel. Wij gaan ervan uit dat dit een preventieve en de-escalerende werking heeft. Hiermee bedoelen we niet van de problemen op zich, maar vooral het herstel van het gevoel voor jezelf, elkaar en je omgeving.

Je mag ervaren welke krachten er actief zijn en wellicht lukt het je om, al dan niet met hulp van onze coaching, die positieve krachten weer in jullie voordeel aan te wenden en erop te gaan vertrouwen.

Wij gaan ervan uit dat ontspanning en zelfbewustzijn de basis is van gezondheid en herstel.

Ons aanbod helpt om je leven vanuit een ander perspectief te zien. Waar kan dat nu beter dan in een omgeving waarin je begrepen wordt, waar het normaal is om anders te zijn of je anders te voelen? Op onze locatie mag dat.

Wij streven ernaar dat je: ontspannen, gelukkiger, vrijer en meer in verbinding met jezelf en de ander komt. Wellicht zelfs gezonder.
Deze positieve verandering slaat een brug tussen Welzijn & Gezondheid, waardoor de oplossing voor herstel niet vanzelfsprekend of uitsluitend in het medisch circuit gezocht hoeft te worden, maar eventueel aansluitend of aanvullend.

Waar nodig en als daar behoefte aan is, kunnen wij deelnemers in contact brengen met onze ambulante partners voor mogelijk individuele begeleiding, coaching of een andere vorm van ondersteuning.

Wij hopen dat je na je verblijf met minder draaglast en meer draagkracht naar huis gaat.

visie

Gezondheid wordt gezien als het vermogen zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte.
Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk.
Wij zijn geïnspireerd en gemotiveerd door de filosofie van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest. Omdenken en ‘om-voelen’ zijn hiervoor het uitgangspunt.
Oftewel, anders denken en het contact met het lichaam en gevoel herstellen.
Door het bewustzijn hiervan te stimuleren en jou te motiveren, gaan wij voor een blijvende verandering. Iedereen heeft ‘blinde vlekken’ in zijn gedrag en speelt met vraagstukken in zijn leven.

Bij ons kun je je eigen doelstelling bereiken en overwinnen, door gebruik te maken van jouw talenten en kwaliteiten. Onze coaches laten je meer zien dat je in je eentje kunt bedenken, geven je inzichten en bewustwording om met jezelf aan de slag te gaan. In topsport is het heel normaal, geen topprestatie zonder coach!

Onze coaches richten zich op het herwinnen van cognitieve controle in plaats van het genezen van de symptomen. Stress verminderen en zelfbewustzijn vergroten helpt om controle van binnenuit te krijgen en terug te brengen naar een niveau waarmee te leven valt. Evenwicht herstellen van de veranderingen die het leven met zich meebrengt.

DB+

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.