Missie / Visie

Missie

Stichting Willskracht streeft ernaar om door middel van de locatie, faciliteiten en opzet van geboden activiteiten, gezinnen waarin een eetstoornis de overhand heeft, een plek te creëren waar men zich uitgenodigd en geborgen voelt om te ontspannen. Door onze Gezins Coaching Week, voor eetstoornissen (GCW), hopen wij dat jullie loskomen uit de kramp die de stoornis, ziekte, lijden of stress teweeg heeft gebracht.
Het doorbreken van de vicieuze cirkel, even weg van de gewoonten in de thuissituatie.

Het bewust worden van de energie die je gevangen houdt en leren openstaan voor andere, wellicht nieuwe maar vooral positieve ervaringen, bieden opening voor ontspanning of herstel. Wij gaan ervan uit dat dit een preventieve en de-escalerende werking heeft. Hiermee bedoelen we niet van de ziekte op zich, maar vooral het herstel van het gevoel voor jezelf, elkaar en je omgeving.

Je mag ervaren welke krachten er actief zijn en wellicht lukt het je om, al dan niet met hulp van onze coaching, die positieve krachten weer in jullie voordeel aan te wenden en erop te gaan vertrouwen.

Wij weten dat ontspanning en zelfbewustzijn de basis is van gezondheid en herstel.

De Gezins Coaching Week helpt om je leven vanuit een ander perspectief te zien. Waar kan dat nu beter dan in een omgeving waarin je begrepen wordt, waar het normaal is om anders te zijn of je anders te voelen? Op onze locatie mag dat.
Onze coaches zijn er om te helpen, de kracht die je nodig hebt om elkaar te hervinden. Zij zijn er ook om binnen een veilige en laagdrempelige setting te werken aan het herstellen en versterken van de onderlinge band. Wij hebben niet enkel oog voor degene met de eetstoornis maar voor het hele (gezins)systeem.

Wij streven ernaar dat je, na de ‘gecoachte vakantie’: ontspannen, gelukkiger, vrijer en meer in verbinding met jezelf en de ander komt. Wellicht zelfs gezonder.
Deze positieve verandering slaat een brug tussen Welzijn & Gezondheid, waardoor de oplossing voor herstel niet vanzelfsprekend of uitsluitend in het medisch circuit gezocht hoeft te worden, maar eventueel aansluitend of aanvullend.
Waar nodig en als daar behoefte aan is, kunnen wij gezamenlijk zoeken naar de mogelijkheden voor gespecialiseerde hulp.

Wij hopen dat gezinnen na hun verblijf met meer begrip voor elkaar, minder draaglast en meer draagkracht naar huis gaan.

Visie

Gezondheid wordt gezien als het vermogen zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte.
Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk.
Wij zijn geïnspireerd en gemotiveerd door de filosofie van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest. Omdenken en ‘om-voelen’ zijn hiervoor het uitgangspunt.
Oftewel, anders denken en het contact met het lichaam en gevoel herstellen.
Door het bewustzijn hiervan te stimuleren en jou te motiveren, gaan wij voor een blijvende verandering. Iedereen heeft ‘blinde vlekken’ in zijn gedrag en speelt met vraagstukken in zijn leven.

D.m.v. coaching willen we je eigen doelstelling bereiken en overwinnen, door gebruik te maken van jouw talenten en kwaliteiten. Onze coaches laten je meer zien dat je in je eentje kunt bedenken, geven je inzichten en bewustwording om met jezelf aan de slag te gaan. In topsport is het heel normaal, geen topprestatie zonder coach! Dit is het overwinnen van een eetstoornis zeker, een topprestatie! Dit begint met onze Gezins Coaching Week, voor eetstoornissen (GCW).

Wij richten onze coaching op het herwinnen van cognitieve controle in plaats van het genezen van de symptomen. Stress verminderen en zelfbewustzijn vergroten helpt om controle van binnenuit te krijgen en terug te brengen naar een niveau waarmee te leven valt. Evenwicht herstellen van de veranderingen die het leven met zich meebrengt.
Samen gaan we op zoek en stimuleren interventies die een positieve ouder-kind-relatie bevorderen.

Door coaching willen wij bijdragen aan het inzicht dat de kracht die men gebruikt om de eetstoornis in stand te houden, ook gebruikt kan worden in het gevecht de eetstoornis, maar vooral ook de onderliggende problemen, te verslaan.
De professionaliteit van de coaches biedt het gezin voldoende handvaten om in de thuissituatie als bondgenoot tegen de eetstoornis te functioneren. Waardoor de eetstoornis hopelijk minder lang grip op je leven heeft en er een mogelijke reductie van de zorgkosten zal zijn. 

Hoe mooi zou het zijn als wij, op welke manier dan ook, hierin een bijdrage kunnen leveren.

 

DB+

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.