Naast de ‘gecoachte vakanties’ voor gezinnen, die kampen met een eetstoornis van iemand binnen het gezin, biedt Stichting WillsKracht beschermd wonen aan voor jong volwassenen, vanaf 16 jaar met een eetstoornis, in de fase dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn voor herstel.
Eventueel uit te breiden naar mensen met andere psychische of psychosociale problemen.

Villa WillsKracht beschikt over 4 ruime ingerichte slaapkamers, met badkamer op de benedenverdieping. En 4 ruime, ingerichte slaapkamers met gedeelde douches/toiletten op de bovenverdieping, hierdoor geschikt voor 8 personen.
Tevens vier gemeenschappelijke ruimten waaronder woonkamer en keuken.
Voor een impressie zie https://stichtingwillskracht.nl/

We zijn door medewerkers van Emergis, we hebben contact met Mevr. Jolanda Wielemaker, geattendeerd op het feit dat er een grote vraag en een tekort aan dergelijk woonaanbod in Zeeland is.
Tevens hebben we ons aanbod bekend gesteld aan huisartsen en kinderartsen in Zeeland.
Zo ook verschillende GGZ-instellingen en het Leontienhuis, die allen zeer positief gereageerd hebben op ons aanbod en vinden dit een waardevolle toevoeging.

Wij willen benadrukken dat we geen kliniek/instelling zijn, maar dat wij ons richten op de individuele persoon, die niet zelfstandig kan wonen vanwege de complexiteit die de eetstoornis met zich meebrengt. Waardoor de thuissituatie voor alle partijen onhoudbaar is geworden. Door ons aanbod hopen wij dat klinische opname en herhaling van opname kan worden voorkomen.
Waardoor juist de behandeling, die over het algemeen grote kosten met zich meebrengt, niet alleen voor degenen met een eetstoornis, maar ook voor de andere gezinsleden. kan worden beperkt.
Zodoende wordt de zorg in Zeeland zowel in financieel oogpunt als in capaciteit ontlast.

Ons aanbod bestaat uit Beschermd Wonen, de begeleiding zal bestaan uit;

  • Ondersteuning bieden tijdens de normale, dagelijkse ‘beslommeringen’. Eventueel uit te breiden met dagbesteding.
  • Diverse coaches van team WillsKracht kunnen ingezet worden voor training van identiteitsontwikkeling, ‘leer om te gaan met de hobbels in jouw leven’.
  • Aanwezigheid van 8.00 – 22.00 uur. Nachts telefonische bereikbaarheid en calamiteitendienst, eigenaar/ervaringsdeskundige is aanwezig op het terrein.
  • Binnen Stichting WillsKracht hebben wij gekwalificeerde mensen, die de eindverantwoordelijkheid door coördinatie kunnen waarborgen.

Onze visie

Gezondheid wordt gezien als het vermogen zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk.

Wij zijn geïnspireerd en gemotiveerd door de filosofie van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest. Omdenken en ‘om-voelen’ zijn hiervoor het uitgangspunt. Oftewel, anders denken en het contact met het lichaam en gevoel herstellen. Door het bewustzijn hiervan te stimuleren en jou te motiveren, gaan wij voor een blijvende verandering. Iedereen heeft ‘blinde vlekken’ in zijn gedrag en speelt met vraagstukken in zijn leven.

Kernpunten

  • Geen dwang
  • Uitzoomen op eetstoornis, inzoomen op ‘durf te leven’. Omdat oorzaak en oplossing niet zit in eten.
  • Wie ben je, wat wil je en hoe kun je weer een positieve kwaliteit geven aan je leven?
  • Begeleiding op maat!
  • Een veilige, liefdevolle omgeving, duidelijke structuur en regelmaat.
  • Werken naar haalbare doelen, zoals het vinden van een baan, studie, ontdek je passie, leer ontspannen.

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.