Ik ben Kim Adriaanse en ben 42 jaar oud. Samen met mijn 15-jarige zoon en onze huispoes Frietje woon ik in Vlissingen. Mijn zoon is gediagnosticeerd met ADHD en MCDD. Bij ons thuis staat de deur altijd open, is iedereen welkom en mag iedereen er zijn zoals hij is. Ons huis is voor mijn zoon en mij ook een veilige plek waar we ons kunnen terugtrekken en tot rust kunnen komen als we dit nodig hebben.

Opleiding / loopbaan
Al vanaf jongs af aan wist ik dat ik met mensen wilde werken.

Ik was een jaar of vier, misschien vijf, toen ik met mijn vader wel eens mee mocht naar zijn werk. Hij werkte destijds in de gehandicaptenzorg. Ik was toen zo onder de indruk van de zorg die gegeven werd, al was dat meer dan 35 jaar geleden totaal anders dan nu, dat ik wist dat ik ook die richting op wilde gaan.

Een klein gebaar, humor en warmte is iets wat een ander zoveel geeft en brengt en wat ik terugzag bij de werkzaamheden van mijn vader. Het was iets waar ik mij in kon vinden en wat mij eigen was.

Tijdens en na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk heb ik met name mijn werk gevonden in de zorg met mensen die verstandelijk gehandicapt zijn.

In de loop der jaren heb ik in verschillende instellingen met verschillende doelgroepen gewerkt waar ik een hoop heb geleerd. Waaronder in een antroposofische instelling waar mensen in de natuur en vanuit de natuur leven en nu sinds 13 jaar bij een landelijke instelling regio Zeeland.

Ik ben al geruime tijd werkzaam in de BOPZ (wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), waar ik werk met jongeren met een licht verstandelijke beperking met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag, wonend in een VIC unit. Verschillende problematieken komen hier voorbij, zoals ADHD, ASS, dwangklachten, dissociatie, epilepsie, verslaving, trauma, angt en stemming, automutilatie en eetstoornissen.

Visie

Een pad ontstaat door erop te lopen (Zhuang Zi)

In de achterliggende jaren heb ik te maken gehad met depressieve periodes. Inmiddels heb ik geleerd dat patronen doorbroken kunnen worden en er nieuwe, helpende patronen kunnen ontstaan. Deze zelfkennis heeft er bij mij voor gezorgd dat ik weer tevreden ben en zelfvertrouwen heb gekregen middels de successen die ik heb behaald.

Stichting WillsKracht is een plek waar ik via familie mee in aanraking ben gekomen. Mijn zoon en ik ervaren deze plek als een warme, helende plek waar mensen kunnen ZIJN. De visie van de Stichting is er dan ook een waar ik mij volledig in kan vinden.

Missie

Ik zelf heb regelmatig ervaren dat dagjes weg en op vakantie gaan niet altijd vanzelfsprekend ontspannen verlopen. Dit door persoonlijke struggles en de behoefte aan structuur, maar ook door de behoeftes van mijn zoon. Het geeft mij energie om een bijdrage te leveren aan gezinnen waarvoor een ontspannende vakantie niet vanzelfsprekend is.

Voor mij is het belangrijk dat ieder individu tijdens een verblijf bij Stichting Wilskracht het gevoel heeft er te mogen zijn en zij een waardevolle herinnering over houden aan deze prachtige plek. Samen onderneem en ondersteun ik graag bij het geven van invulling aan het dagelijks leven in vakantievorm.  Ik speel in op de behoeftes van de individuen zoals die er op dat moment liggen.

Help Willskracht Helpen!

Al het geld uit giften of donaties komt direct ten goede aan Stichting Willskracht.